Kwaliteit en certificering

Kwaliteit en certificering

NBBU-lidmaatschap

BaanBereik is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU is een bond die de belangen behartigt van uitzendbureaus in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. De NBBU ziet erop toe dat wij als lid een betrouwbare en professionele onderneming zijn die de wet- en regelgeving in acht neemt. Zo houdt de NBBU cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. Daarnaast moeten NBBU-leden beschikken over het SNA-Keurmerk. Bekijk ons NBBU-lidmaatschap

SNA-keurmerk

BaanBereik beschikt over het SNA-keurmerk. Het SNA-keurmerk is gebaseerd op inspecties die worden uitgevoerd op basis van de norm NEN-4400-1 en het geldende Handboek Normen SNA. Vanuit de NEN 4400-1 norm wordt getoetst of wij aan onze verplichtingen uit het ter beschikking stellen van flexkrachten voldoen. Bedoeld wordt de juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale werkpremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en loonbelasting die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het certificaat is te zien op www.normeringarbeid.nl

VCU-gecertificeerd

Omdat BaanBereik het belangrijk vindt dat uitzendmedewerkers veilig en gezond aan het werk kunnen bij inleners, zijn we VCU-gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. De checklist is gericht op uitzendmedewerkers die risicovol werk doen of in een risicovolle omgeving werken. Al onze intercedenten zijn in bezit van een VIL-VCU diploma (diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden) en beschikken hiermee over de benodigde kennis om een veilige en gezonde uitzending te waarborgen. Het VCU-certificaat maakt het voor ons mogelijk om te kunnen samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven. Download ons VCU-certificaat

VCU Certificaat behaald! - Nieuws | Koers Oost Personeelsdiensten