Arbeidsmarkt

BaanBereik en de AVG

Publicatiedatum 30 mei 2018

Door technologische ontwikkelingen en globalisering is in Europa behoefte ontstaan aan krachtiger bescherming van persoonsgegevens en strengere handhaving door toezichthouders. Dit gebeurt in de nieuwe privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze vervangt vanaf 25 mei 2018 de oude Wet bescherming persoonsgegevens.

In het digitale tijdperk waarin we leven, delen we allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. Ontelbaar veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Privacy rechten beschermen ons tegen onrechtmatig gebruik van deze data. Privacy is een grondrecht dat een steeds belangrijker maatschappelijk thema wordt. Voor intermediairs zijn persoonsgegevens van cruciaal belang om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed bij elkaar te brengen en van toegevoegde waarde te zijn voor opdrachtgevers. Door de komst van de AVG komen er steeds meer en nieuwe regels over de verwerking, bescherming en uitwisseling van persoonsgegevens. Bedrijven krijgen meer verplichtingen en betrokkenen meer rechten.

Met vertrouwen de AVG tegemoet

Ook BaanBereik is verantwoordelijk voor correcte verwerking van persoonsgegevens. Wij gaan bijvoorbeeld zorgvuldig om met de gegevens van kandidaten, uitzendkrachten en mensen die bij ons op de payroll staan. Hoewel het tot ons DNA behoort om dit zo te doen, hebben wij extra maatregelen genomen om ons goed voor te bereiden op de AVG. Zo hebben wij onze systemen, processen en interne organisatie op deze nieuwe rechten ingericht. BaanBereik beschikt over een bestand van het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, de doelstelling daarvan en de rechtsgrond voor de verwerking. Ook hebben wij de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen en hebben wij een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd om eventuele privacy risico’s in kaart te brengen. Onze Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de AVG. Hiermee heeft BaanBereik een solide basis gelegd om de nieuwe wetgeving met vertrouwen tegemoet te kunnen treden.

BaanBereik verzamelt persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

Bijvoorbeeld:   

  • het beheren van klantcontact
  • het beheren van kandidaat gegevens
  • werving & selectie
  • het uitvoeren van overeenkomsten

Vanwege de inwerkingtreding van de AVG hebben wij uiteenlopende maatregelen getroffen.

Deze betreffen onder meer:     

  • Papieren kandidaat dossiers zijn uit onze kasten verwijderd.
  • Alle identiteitsbewijzen die wij wettelijk niet meer mogen verwerken zijn verwijderd.
  • Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met de dienstverleners die in het kader van onze diensten persoonsgegevens verwerken. Zodoende voldoet de verwerking aan de vereisten van de AVG en is de bescherming van de rechten van de betrokkene gewaarborgd.

Job Alert

Ontvang de laatste vacatures in jouw vakgebied direct in je mailbox.

Laatste Nieuws

Bouwvakborrel 2022

Publicatiedatum 28 juni 2022
Vrijdag 8 juli organiseren wij weer onze jaarlijkse Bouwvakborrel.
Lees meer

Luke van der Lee start 5 september

Publicatiedatum 9 juni 2022
Goed nieuws! Luke van der Lee komt vanaf 5 september ons team versterken als Intercedent. Startend met zijn werken-en-leren opleiding is hij vier dagen aan het werk bij BaanBereik en één dag op school.
Lees meer

Trotse partner van het Westfries Ondernemersgala

Publicatiedatum 1 juni 2022
Een avond om niet te vergeten, dat was het Westfries Ondernemersgala 2022.
Lees meer